MATACRYL® Bridge Deck - System hydroizolacji płyt mostowych

System Matacryl® oparty jest na serii modyfikowanych żywica typu MMA. 
Najnowszej generacji technologia na bazie
szybkowiążącej żywicy metakrylowej
(MMA), przeznaczona do wykonywania izolacji przeciwwodnej obiektów inżynierskich jak mosty, wiadukty oraz tunele. Pozwala na uzyskanie elastycznej oraz monolitycznej  powłoki charakteryzującej świetną przyczepnością do podłoża oraz warstwy asfaltu. 

Zalety

– bez spoinowa membrana;
– szybki proces utwardzania;
– niewielka grubość powłoki;
– możliwość układania w temperaturze ujemnej;