TESLA GIGAFABRYKA – BERLIN

ZLECENIODAWCA: MELIORANT DRABENT GmbH
ZAKRES: Hydroizolacja 4 studni DN2000, h-5,50