CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ

ZLECENIODAWCA: FORMAFABRICA SP. Z O.O.
ZAKRES: Hydroizolacja natryskowa zbiornika “Nidarium”